%

Podcasty języka rosyjskiego
lekcje bezpłatne

Opis podcastu

50,00  0,00 

Podcasty

Klasa 1. Podcast 8 (1) . Dni tygodnia Kiedy? We środę rano. W sobotę wieczorem.

Klasa 1. Podcast 8 (2 )CO? GDZIE? Praca - w pracy

Klasa 1 Podcast 9-1 CO? KIEDY? W tym roku w maju

Klasa 1 Podcast 9-3 Gdzie? Kiedy? Gdzie będziesz w styczniu?

Klasa 1 Podcast 11-1 Jestem Polakiem i mówię po polsku. Nazwy krajów.

Klasa 1 Podcast 11-2 Mówimy, czytamy i piszemy po angielsku

Klasa 1 Podcast 14-1 Учиться ГДЕ? Учить ЧТО?

Klasa 1 Podcast 14-2 Где ты учишься и что ты изучаешь?

Teksty

I.

– Ноль, один (раз), два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

– Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать.

(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

– Двадцать один, двадцать два, двадцать три …, двадцать девять, тридцать.

(21, 22, 23…, 29, 30)

– Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто.

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)

– Сто десять … , сто шестнадцать … , сто сорок пять … , сто шестьдесят восемь…, сто девяносто …, сто девяносто девять, двести

(110…, 116…, 145…, 168…, 190, 199, 200)

– Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот.

(100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900)

– Тысяча, миллион, миллиард.

(1000, 1 000 000, 1 000 000 000)

II.

Который час? (która godzina?)

час (godzina)
минута (minuta)
секунда (sekunda)
время (czas)
часы (zegarek)
сейчас (teraz)

-Скажите, пожалуйста, который час? (przepraszam, która godzina?)

III.

1.00; 13.00 – Сейчас час ночи. Сейчас час дня. (teraz pierwsza godzina)
IV.

2.00; 14.00 -Сейчас два часа.
3.00; 15.00 -Сейчас три часа.
4.00; 16.00 -Сейчас четыре часа.

V.

5.00; 17.00 -Сейчас пять часов.
6.00; 18.00 – Сейчас шесть часов.
7.00; 19.00 – Сейчас семь часов.
8.00; 20.00 – Сейчас восемь часов.
9.00; 21.00 – Сейчас девять часов.
10.00; 22.00 – Сейчас десять часов.
11.00; 23.00 – Сейчас одиннадцать часов.
12.00; 24.00 – Сейчас двенадцать часов.

VI.

– 7.00 – московское время семь часов.

– 7.10 – Московское время семь часов десять минут. 7.10 – Сейчас десять минут восьмого.

– 7.15 – Варшавское время семь часов пятнадцать минут. 7.15 – Сейчас пятнадцать минут восьмого. 7.15 – Сейчас четверть восьмого.

– 7.26 – Семь часов двадцать шесть минут. 7.26 – Двадцать шесть минут восьмого.

– 7.30 – Семь часов тридцать минут – 7.30 – Половина восьмого – 7.30 – Полвосьмого (утра).

– 7.39 – Семь часов тридцать девять минут. 7.39 – Тридцать девять минут восьмого. 7.39 – Без двадцати одной минуты восемь.

– 7.45 – Семь часов сорок пять минут. 7.45 – Без пятнадцати (минут) восемь. 7.45 – Без четверти восемь.

– 7.55 – Семь часов пятьдесят пять минут. 7.55 – Без пяти (минут) восемь.

– 8.00 – Восемь часов.

– 11.00 – Одиннадцать часов.

– 11.30 – Одиннадцать часов тридцать минут.

11.30- Половина двенадцатого. 11.30 – Полдвенадцатого.

– 12.00 – Двенадцать часов. 12.00 – Полдень.

– 15.05. – Пятнадцать часов пять минут. 15.05 – Пять минут четвёртого.

– 18.15 – Восемнадцать часов пятнадцать минут. 18.15 – Пятнадцать минут седьмого. 18.15 – Четверть седьмого.

– 18.45.- Восемнадцать часов сорок пять минут. 18.45 – Без пятнадцати семь. 18.45 – Без четверти семь.

– 21.30 – Двадцать один час тридцать минут. 21.30 – Половина десятого. 21.30 – Полдесятого вечера.

– 23. 20 – Двадцать три часа двадцать минут. 23.20 – Двадцать минут двенадцатого (ночи).

– 23.50 – Двадцать три часа пятьдесят минут. 23.50 – Без десяти двенадцать (ночи).

– 24.00 – Полночь.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.