Klasa 1. Podcast 31. Lubię czytać książki. | Rosyjski tylko ze mną
Skip to content
cze 5 / Nina

Klasa 1. Podcast 31. Lubię czytać książki.

 

I.

- Привет!

- Здравствуй!

- Как дела?

- Спасибо. Всё в порядке.

- Какой сегодня день?

- Сегодня воскресение.

- А какое сегодня число?

- Сегодня пятое июня .

- Который час?

- Сейчас без четверти десять.

- Что ты любишь делать в воскресение?

- Я люблю читать книги и смотреть телевизор.

II.

Глагол + глагол в инфинитиве

czasowniki + czasownik w infinitywie


любить lubić + инфинитив (я люблю читать, ты любишь смотреть, он любит готовить, она любить бывать, мы любим учить, вы любите смотреть, они любят обедать itd.)

уметь umieć + инфинитив (я умею говорить, ты умеешь работать, он умеет читать, она умеет готовить, мы умеем разговаривать, вы умеете делать, они умеют думать  itd.)

хотеть chcieć + инфинитив (я хочу понимать, ты хочешь учиться, он хочет пить, она хочет купить, мы хотим завтракать, вы хотите знать, они хотят познакомиться itd.).

III.

Примеры przykłady

Я умею готовить русские блюда. Umiem gotować rosyjskie dania.

Ты умеешь говорить по-русски? Ty umiesz mówić po rosyjsku?

Он умеет рисовать карикатуры. On umie rysować karykatury.

Она умеет водить машину. Ona umie prowadzić auto.

Мы умеем работать на компьютере. My umiemy pracować na komputerze.

Вы умеете решать математические задачи? Wy umiecie rozwiązywać zadania matematyczne? Czy Państwo umie rozwiązywać zadania matematyczne?

Они умеют ездить на велосипеде. Oni umieją jeździć na rowerze.

Я люблю читать книги. Lubię czytać książki.

Ты любишь смотреть итальянские фильмы? Ty lubisz oglądać włoskie filmy?

Он любит заниматься спортом. On lubi uprawiać sport.

Она любит разговаривать по телефону. Ona lubi rozmawiać przez telefon.

Мы любим гулять в лесу. My lubimy spacerować w lesie.

Вы любите изучать русский язык? Wy lubicie uczyć język rosyjski?

Они любят слушать русскую речь. Oni lubią słuchać mowę rosyjską.

Я хочу смотреть телевизор. Chcę oglądać telewizor.

Ты хочешь делать уроки? Ty chcesz odrabiać zadania domowe?

Он хочет работать в российской компании. On chce pracować w firmie.

Она хочет поехать в Москву. Ona chce pojechać do Moskwy.

Мы хотим жить в Париже. My chcemy mieszkać w Paryżu.

Вы хотите выпить чашечку кофе? Chcecie wypić filiżankę kawy?

Они хотят слушать джаз. Oni chcą słuchać jazz.

 

Pobierz PODCAST>>

 

IV. Словарик słowniczek

Существительные rzeczowniki:

мужской род, женский род, средний род rodzaj męski, rodzaj żeński, rodzaj niejaki

Дело, порядок, день, воскресение, число, книга, телевизор, блюдо, карикатура, машина, компьютер, задача, велосипед, фильм, спорт, телефон, лес, язык, речь, урок, компания, чашечка, кофе, джаз.

(sprawa, porządek, dzień, niedziela, data (liczba), książka, telewizor, danie, karykatura, auto, komputer, zadanie, rower, film, sport, telefon, las, język, mowa, lekcja, firma, filiżanka, kawa, jazz)

 

Глаголы czasowniki: Что делать? Co robić?

Любить, читать, готовить, бывать, учить, обедать, говорить, работать, разговаривать, делать, думать, понимать, учиться, купить, завтракать, видеть, познакомиться.

(lubić, czytać,  gotować, bywać, uczyć, mieć obiad, mówić, pracować, rozmawiać, robić, myśleć, rozumieć, uczyć się, kupić, mieć śniadanie, wiedzieć, poznać się)

 

Pobierz PODCAST>>


This blog is monetized using Are-PayPal WP Plugin